Upravljanje stavb

Več lastnikov ene stavbe zahteva tudi upravljanje stavb, ki je običajno neodvisno od lastnikov. Sicer je seveda vse po dogovoru in se za vsako spremembo morajo večinsko medsebojno strinjati lastniki, tako da ko se dogovorijo za sklenitev pogodbe z določenim upravnikom stavb, je dejansko to samo njihova odločitev.
Preberi vse

Registracija blagovne znamke – cena je glede na koristi nizka

Vedno več podjetnikov se zaveda, da lahko dobra blagovna znamka pomembno vpliva na prepoznavnost podjetja. Njeni zaščiti je namenjena registracija blagovne znamke, cena katere je brez dvoma vredna dolgoročnih posledic, povezanih z zaščito znamke z registracijo.

Blagovna znamka sodi med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke itd. Znak se pretvori v znamko komaj z registracijo blagovne znamke pri uradu za intelektualno lastnino.

Preberi vse