Upravljanje stavb

Več lastnikov ene stavbe zahteva tudi upravljanje stavb, ki je običajno neodvisno od lastnikov. Sicer je seveda vse po dogovoru in se za vsako spremembo morajo večinsko medsebojno strinjati lastniki, tako da ko se dogovorijo za sklenitev pogodbe z določenim upravnikom stavb, je dejansko to samo njihova odločitev.

Kaj sploh pomeni upravljanje stavb? Vsi, ki živimo v isti stavbi in smo nekako udeleženi v celotnem procesu bivanja in sobivanja enih z drugimi, je seveda pomembno, da enako skrbimo za vse skupne prostore. Ker je velikokrat nemogoče, da bi se vsi strinjali z vsem in praktično ne more vsak morebiti prispevati enako kot nekdo drug, je smiselno, da se odločimo za enostavno a hkrati tudi ustrezno rešitev, to pa je neodvisen upravnik, ki bo skrbel za upravljanje stavb oziroma skupnih prostorov.

Upravljanje stavb oziroma upravnik ima tudi nalogo, da enakovredno razdeli vse stroške med lastnike. Ima tudi nalogo, da vsem lastnikom poroča o dogajanju ter spremembah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na njihovo bivanje v stavbi. Ima kar nekaj odgovornosti in dolžnosti, katerim seveda mora dosledno slediti, da bodo lastniki zadovoljni z njegovimi storitvami. V nasprotnem primeru lahko v primeru strinjanja večine lastnikov, menjamo upravnika.

Upravljanje stavb oziroma upravnik tako razreši lastnike, da bi se morali medsebojno dogovarjati in se enotno odločati ter večino stvari opravi kar sam, za kar smo ga tudi pooblastili. Seveda pa ničesar ne sme storiti na lastno roko in se najprej posvetuje z lastniki ter išče njihovo skladno oziroma vsaj večinsko mnenje. Upravitelj nam tudi lahko svetuje, pomaga in velikokrat odpravi razne nepravilnosti, ki bi lahko slabo vplivale na bivanje v objektu.

Ker vsaka stvar, v tem primeru storitev, ima svoj namen, je upravljanje stavb zanesljivo odlična rešitev za stavbe in objekte, v katerih biva več lastnikov in si praktično delijo določene prostore. Za kakovostnejše sobivanje.