Registracija blagovne znamke – cena je glede na koristi nizka

Vedno več podjetnikov se zaveda, da lahko dobra blagovna znamka pomembno vpliva na prepoznavnost podjetja. Njeni zaščiti je namenjena registracija blagovne znamke, cena katere je brez dvoma vredna dolgoročnih posledic, povezanih z zaščito znamke z registracijo.

Blagovna znamka sodi med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke itd. Znak se pretvori v znamko komaj z registracijo blagovne znamke pri uradu za intelektualno lastnino.

Kljub temu, da registracija blagovne znamkes ceno predstavljata določen strošek, se lahko kaj hitro to izkaže za pametno odločitev. Registracija blagovne znamke poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco, zato je cena, ki jo treba plačati vsekakor primerna.

Patentiranje

Patent je pravica, ki jo pristojen urad podeli prijavitelju za izum z določenega področja tehnike, ki je nov in ima dovolj visok izumiteljski nivo, torej ne izvira iz stanja tehnike ter se ga da fizično izdelati.Patentiranje pomeni zaščito izuma.

Imetnik patenta ima v državah, kjer ima urejeno patentiranje, izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja uporabo in izdelavo predmeta izuma.

Prijava patenta

Patentni zastopnik bo seveda znal poskrbeti za uspešno patentiranje.Sestavljanje patentne prijave zahteva specifična strokovna znanja, ki vključujejo znanja s področja tehnike, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, s katerimi razpolaga le patentni zastopnik.